Ndertime Industriale

Ford Showroom

Ford Showroom
Perfunduar: Korrik 2004
Vendodhja: Kashar
Sipërfaqjae truallit: 6.000 m2
Sipërfaqja e ndertimit: 1.800 m2
Lexo me shume

Fabrike Tjegullash Tegola Edil Centro

Fabrike Tjegullash Tegola Edil Centro
Vendodhja: Tirana
Sipërfaqja: 5.280 m2
Lexo me shume

Depozite Bregdetare e Gazit Likuid GPL

Depozite Bregdetare e Gazit Likuid GPL
Vendodhja: Porto-Romano, Durrës
Sipërfaqja: 30.000 m2
Lexo me shume